GDPR

Din säkerhet är viktig för oss!

I och med GDPR-lagen som trädde i kraft 2018-05-25 förändras hanteringen av personuppgifter och den tidigare PUL (Personuppgiftslagen) ersätts med en EU-enhetlig lag som gäller samtliga företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Lagen innebär bland annat att vi som företag är skyldiga att visa vad vi gör med dina personuppgifter och hur vi hanterar dessa, men även total transparens och möjlighet för dig som användare att få bli bortglömd, det vill säga raderad från systemet. Vi står bakom lagen och gör allt för att du som användare ska känna dig trygg i hanteringen av dina personuppgifter. Skulle du ha frågor gällande vår hantering av dina uppgifter eller om du vill få din data raderad är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Varför sparas mina personuppgifter?
För att säkerställa kvaliteten och relevansen i de annonser och arbetsgivare som presenteras för dig behöver vi lagra några av dina personuppgifter, i form av mejladress och i vissa fall namn, adress, telefonnummer, nuvarande befattning, ålder, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå, kön, ålder och övriga kompetenser. Anledningen till lagringen är att vi ska kunna matcha din profil och dina karriärintressen med rätt yrke och arbetsgivare.

Lagring av dina uppgifter
Dina uppgifter lagrar vi vid det tillfälle du själv anmäler ditt intresse för ett jobb eller en allmän registrering som jobbevakande. Vi utgår från rådande personuppgiftslagstiftning och exponerar inte dina personuppgifter för obehörig part.

Du kan när som helst återkalla ditt medlemskap, be oss radera all data kring dig eller kontakta oss för att på så sätt få en uppgift på hur vi lagrar dina uppgifter. Vi lagrar dina uppgifter under den tiden du anser dig vara aktiv arbetssökande. Vi kan dock komma att radera dina uppgifter vid långvarig inaktivitet eller vid systemuppdateringar.

Hantering av personuppgifter
Ansvarig för personuppgifter når du via vår kundtjänst. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära ändring eller rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss. Har du klagomål på hanteringen av dina personuppgifter har du rätt att ange detta till datainspektionen.

Cookies
Vi använder cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.
Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare.

Säker webbplats
Detta är en säker webbplats. Webbplatsen och dess databas finns på en säker server som är skyddad mot obehörig åtkomst av pålitliga externa och interna programvaror och/eller tilläggstjänster.

Om du har några frågor om denna policy eller klagomål om användningen av dina personuppgifter på denna webbplats kan du kontakta oss.

För att vi skall kunna reagera effektivt, se till att du
– Anger tydlig information om ditt klagomål
– Vad ni rimligen förväntar er av oss
– Dina kontaktuppgifter

Vi tar alla klagomål på stort allvar och det är vårt mål att lösa dem samma dag som de tas emot. När klagomål inte kan lösas samma dag meddelar vi dig det och även uppskattad tid det kan ta. Normalt löser vi klagomål inom 7 dagar.

Scroll to top